מערכת צלצולים ממוחשבת לבתי ספר ומוסדות חינוך » הסבר תוכנת הצלצול החכם מערכת צלצולים ממוחשבת

מערכת צלצולים ממוחשבת מתקדמת ביותר ידידותית ואמינה

הסבר על מערכת הצלצול החכם
חברתנו מציעה תוכנת צלצולים המתקדמת ביותר, תוכנה צלצולים ידידותית ופשוטה מאוד לתפעול,
ניתן לרכוש אותה בתשלום חד פעמי ( ללא צורך בתשלום שכירות חודשי )


אנו מציעים מגוון אפשרויות 
1. מערכת צלצולים ללא אזורים  ואז כל צלצול את כל הרמקולים המחוברים אל מערכת הכריזה
2. מערכת צלצולים עם חלוקה לאזורים לפי אזורים, כך שכל צלצול יוגדר באיזה אזור/ים יופעל 
3. מערכת צלצולים עבור מוסד הפרוס על מספר מבנים ועם אפשרות חלוקה לאזורים
4. 
התקנה חדשה למערכות כריזה, תיקון ותחזוקה למערכות כריזה קיימות ואפשרות שילוב למערכת הצלצולים

חברתינו מתמחה במתן תכנון, יעוץ, התקנות ושרותים למערכות צלצולים ומערכות צלצולים ממוחשבות,
מתן פתרון מלא ומותאם לפי דרישות הלקוח.

איכות ואמינות השרות ברמה הגבוהה ביותר

ליצירת קשר:  גל קול מערכות 052-2509-109 

 

 

הסבר על האזורים השונים שנמצאים על המסך
והסבר על הלחצנים השונים הנמצאים בכל אזור במסך
המסך של הצלצול הממוחשב נראה כך:

 

המסך של הצלצול הממוחשב מחולק ל-5 חלקים

 1. השורה העליונה נקראת שורת משימות ראשית ונראית כך:


   בשורה זו אנו בוחרים את הפעולה הרצויה להלן ההסבר
  1. מצב עריכה – במצב זה אנו עורכים את האירועים השונים כאשר אנו עוברים למצב
   עריכה הלחצן הירוק המופיע בלוח השנה הופך לאדום ומערכת הצלצולים אינה פעילה
  2. זמן אמת - בסיום עריכת הצלצולים יש לחזור לזמן אמת כדי שהשעון יעבוד ומערכת הצלצולים תפעל
  3. חירום – משמש להפעלה בתרגילי חירום
  4. אפשרויות – משמש לבחירת שפת לוח שנה, צלצול ידני נגן מוסיקה ותמיכה מרחוק
  5. משמש להגדרת החופשות במשך השנה
  6. צלצול ידני – משמש להפעלת צלצול ידני
  7. מזעור – בסיום לאחר העברה לזמן אמת רצוי ללחוץ על מזעור כדי להסתיר את הסמליל של הצלצול הממוחשב בכדי להמנע מסגירתו בטעות ולהפסקת הצלצולים
  8. נגן מוסיקה – להפעלת נגן מוסיקה ידנית
  9. חיתוך – קישור לאתר לחיתור שירים
  10. MP3- קישור לאתר המבצע המרת של סרטים לשיר ב-MP3
    

    2. מתחת לשורת המשימות הראשית מופיע לוח השנה ונראה כך:
          

 

בלוח השנה אנו מקבלים מידע

 1. האם אנו עובדים בלוח שנה עברי או לועזי
 2. האם מערכת הצלצולים פעילה צבע ירוק פעיל צבע אדום לא פעיל
 3. השעה הנוכחית
 4. התאריך הנוכחי
   

   3. השורה האמצעית משמאל ללוח השנה נקראת שורת משימות משנית ונראית כך:
         

 

 לאחר בחירה במצב עריכה בשורת המשימות הראשית אנו יכולים לבצע פעולות שונות בטבלת הצלצולים

 1. ערוך - לערוך צלצול
 2. מחק – למחוק צלצול קיים
 3. הוסף – הוספת צלצול נוסף
 4. העתק – העתקת צלצול קיים
 5. הדבק – הדבקת צלצול שהועתק
 6. השווה – פעולת השוואה למספר צלצולים ( השוואת שיר, אורך צלצול ועוצמת צלצול )
 7. שמור – בסים עריכת הצלצולים יש לבצע שמירה של הצלצולים אחרת הצלצולים לא ישמרו
   

 

    4. האזור מתחת לשורת המשימות המשנית מופיעה טבלת הצלצולים ונראית כך:
          

 

          הטבלה מספקת מידע של הצלצולים השונים

 1. שם הצלצול
 2. זמן הצלצול
 3. משך הצלצול
 4. ימי הצלצול
 5. עוצמת הצלצול
 6. שם הצלצול / שם השיר
   

    5. האיזור התחתון בצד ימין נקרא אזור טבלאות מתוזמנות וחרום
        מצב עריכת טבלאות נראה כך:
       

 

       אנו רואים שהטבלאות ממוסגר בכחול, באזור זה אנו עורכים ומטפלים בטבלאות מתוזמנות

 1. מצא – מציאת הטבלה המתוזמנת התואמת לזמן הנוכחי
 2. הוסף – הוספת טבלה מתוזמנת
 3. יבא – יבוא של טבלה מתוזמנת ממקום אחר במחשב
 4. מחק – מחיקת טבלה מתוזמנת
 5. ערוך – עריכת טבלה מתוזמנת

 

    6. האיזור התחתון בצד ימין נקרא אזור טבלאות מתוזמנות וחרום
         מצב עריכת חרום נראה כך:
         


         אנו רואים שלחצן חירום ממוסגר בכחול, באזור זה אנו עורכים ומטפלים בהודעות חרום

 1. נגן –  השמעת הקלטת הודעת אירוע חירום
 2. עצור – עצירת השמעה של הודעת חירום
 3. ערוך – עריכת הודעת חירום
 4. הוסף – הוספת הודעת חירום
 5. מחק – מחיקת הודעת חירום קיימת

 

 הוראות להגדרות במערכת צלצולים ממוחשבת

 

  11. עריכה/הוספה של צלצול מתוזמן
          1. בשורת משימות ראשית לחץ  >>  מצב עריכה ( במצב עריכה מערכת הצלצולים לא תפעיל צלצולים )
          2.1. אם ברצונך לערוך צלצול קיים
                 בחר מטבלת הצלצולים את הצלצול שברצונך לערוך
                 בשורת המשימות המשנית לחץ >> ערוך
          2.2. אם ברצונך להוסיף צלצול חדש
                 בשורת המשימות המשנית לחץ >> הוסף
          3. אז נפתח חלון עריכה 
          4. ערוך והגדר את הנתונים בחלון העריכה ובסוף לחץ >> אשר
          5. בסיום העריכה לחץ על שמור בשורת המשימות המשנית
          6. להעברת מערכת הצלצולים לפעילות, בשורת המשימות הראשית לחץ >> זמן אמת

 

 

  12. עריכה/הוספה מוסיקה מתוזמנת
          הערה: לפני העריכה עליך להכין תיקיית שירים ולאחר מכן לעשות את הפעולות הבאות
          1. בשורת משימות ראשית לחץ  >>  מצב עריכה ( במצב עריכה מערכת הצלצולים לא תפעיל צלצולים )

          2.1. לעריכה מוסיקה קיימת
                 בחר מטבלת הצלצולים את המוסיקה שברצונך לערוך
                 בשורת המשימות המשנית לחץ >> ערוך
          2.2. להוספת מוסיקה חדשה
                 בשורת המשימות המשנית לחץ >> הוסף
          3. אז נפתח חלון עריכה 
          4. בשורת שם האירוע סמן מוסיקה
          5. ערוך והגדר את הנתונים בחלון העריכה ובסוף לחץ >> אשר  ( במוסיקה בוחרים את תיקיית השירים )
          6. בסיום העריכה לחץ על שמור בשורת המשימות המשנית
          7. להעברת מערכת הצלצולים לפעילות, בשורת המשימות הראשית לחץ >> זמן אמת


    שים לב: במוסיקה בוחרים בתיקית שירים ולא בשיר מסויים
    הערה: מומלץ לבחור סדר אקראי הנמצאת בשורת התיקיה הנבחרת כדי שהשירים לא יינוגנו בסדר קבוע


 

 

 

 

  13. הגדרת צלצול ידני
          1. בשורת משימות ראשית לחץ  >>  אפשרויות  ואז נפתח חלון
     
    2. בחר בחלון צלצול ידני
          3. לחץ >> בחר
          4. בחירת הצלצול
          5. סגור

 

   14. הגדרת מוסיקה ידני
          
 1. בשורת משימות ראשית לחץ  >>  אפשרויות  ואז נפתח חלון
           
2. בחר בחלון נגן מוסיקה
          
 3. לחץ >> בחר
          
 4. בחירת תיקיית השירים
           5. סגור

 

   15. הגדרת חופשות
           1. בשורת משימות ראשית לחץ  >>  מצב עריכה ( במצב עריכה מערכת הצלצולים לא תפעיל צלצולים )
           2. בשורת משימות ראשית לחץ  >>  חופשות  ואז נפתח חלון
           3
. לחץ >> מתקדם 
           4.1
. אם ברצונך לערוך חופשה קיימת
                  בוחרים את שורת החופשה שברצונך לערוך
                  לחץ >> ערוך
           4.2. אם ברצונך להוסיף חופשה חדשה
                  לחץ >> הוסף
           5.  ואז נפתח חלון לעריכה
           6. הגדר שם החופשה, תאריך התחלה ותאריך סיום
           7. לחץ >>  ( OK / אשר )
           8. בסיום העריכה לחץ על שמור בשורת המשימות המשנית
           9. להעברת מערכת הצלצולים לפעילות, בשורת המשימות הראשית לחץ >> זמן אמת

 

 

   16. הוספה והגדרת טבלאות מתוזמנות
           1. בשורת משימות ראשית לחץ  >>  מצב עריכה ( במצב עריכה מערכת הצלצולים לא תפעיל צלצולים )
           2. באזור טבלאות מתוזמנות וחרום 
               צריך להראות כמו סעיף 5 ( רשימת הטבלאות ) ולא כמו סעיף 6 ( הודעות לשעת חירום )
               הערה: מעבר ממצב סעיף 6 למצב סעיף 5 ע"י לחיצה על ICON חרום או טבלאות ולהיפך
           3. באיזור טבלאות מתוזמנות וחרום לחץ >> הוסף
               ואז נפתח חלון ההגדרות לטבלה המתוזמנת
           4. הוסף את פרטי הטבלה :
               4.1. שם הטבלה
               4.2. תאריך התחלה
               4.3. תאריך סיום
               4.4. לחץ על לחצן אשר
           5. נפתחת הודעת שאלה האם לדמות את הטבלה החדשה לטבלה אחרת ? לחץ >> כן
           6. נפתח חלון  ובוחרים  בשורת Default.Events ( זוהי הטבלה השנתית )
           7. כעת רואים שבאזור הטבלאות המתוזמנות התווספה טבלה עם השם והתאריכים שהגדרנו
           8. בחר את הטבלה הרצויה באזור הטבלאות המתוזמנות 
               ורואים שמעל שורת המשימות המשנית מופיע שם הטבלה שבחרנו
           9. כעת עלנו לערוך הטבלה הזו כמו שעורכים טבלה רגילה
           10. בסיום העריכה לחץ על שמור בשורת המשימות המשנית
           11. להעברת מערכת הצלצולים לפעילות, בשורת המשימות הראשית לחץ >> זמן אמת

 

 

   17. הוספה והגדרת הודעות חרום           
           1. בשורת משימות ראשית לחץ  >>  מצב עריכה ( במצב עריכה מערכת הצלצולים לא תפעיל צלצולים )
           2. באזור טבלאות מתוזמנות וחרום 
               צריך להראות כמו סעיף 6 ( הודעות לשעת חירום ) ולא כמו סעיף 5 ( רשימת הטבלאות )
               הערה: מעבר ממצב סעיף 6 למצב סעיף 5 ע"י לחיצה על ICON חרום או טבלאות ולהיפך
           3. באיזור טבלאות מתוזמנות וחרום לחץ >> הוסף או ערוך לפי הצורך
           4. הוסף את פרטי האירוע :
               4.1. שם האירוע
               4.2. לוחצים בחר - כדי לבחור הקלטה חדשה
               4.3. בוחרים את קובץ ההקלטה הנמצא במחשב
               4.4. לוחצים על Related image כדי לשמוע את ההקלטה
               4.5  הספרה 5 מציינת את מספרת החזרות של ההקלטה ניתן לשנות את מספר זה    
               4.6 בסיום העריכה לחץ על אשר
           5. להעברת מערכת הצלצולים לפעילות, בשורת המשימות הראשית לחץ >> זמן אמת

 

 

  18. החלפת צלצול / משך צלצול / עוצמת צלצול לכל טבלת הארועים בהליך קצר
        
1. בשורת משימות ראשית לחץ  >>  מצב עריכה ( במצב עריכה מערכת הצלצולים לא תפעיל צלצולים )
         2. מתחת לערוך בשורת המשימות המשנית לחץ  >>  בחר הכל  (  מתחת לבחר הכל  יסומן V בכל שורות הארועים )
         3. בשורת המשימות המשנית לחץ >> השווה  ( נפתח חלון השווה ארועים )
         4. מסמנים ב-V רק את מה שרוצים לשנות ( השאר לא לסמן ב-V )
         5. אם רוצים לשנות את הצלצול לחץ  >> בחר >> בוחרים את הצלצול החדש
         6.
 בסיום העריכה לחץ על שמור בשורת המשימות המשנית
         7. להעברת מערכת הצלצולים לפעילות, בשורת המשימות הראשית לחץ >> זמן אמת