מערכת צלצולים ממוחשבת לבתי ספר ומוסדות חינוך » שיר צלצול פיקוד העורף לבתי ספר


 

להורדת השיר
לחצו קליק ימני על השיר
בחרו באפשרות: שמור שמע בשם
נפתח חלון לשמירת קובץ השיר
שמרו את הקובץ במחשב במקום שיהיה נח לכם
והשתמשו בו בתוכנת הצלצולים
בהצלחה